Υπηρεσίες διανομής

Η ΚΟΤΑΚΙS TRANS  μας παρέχει ένα οργανωμένο δίκτυο διανομής σε όλη την Ελλάδα με γνώμονας πάντα την ταχύτητα και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένη υποστήριξη αξιοποιώντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών μας σε όλη την Ελλάδα.