Ψυγειομεταφορά

Στην ΚΟΤΑΚIS TRANS αναλαμβάνουμε τη μεταφορά θερμοευαίσθητων προϊόντων με πρωτόκολλα ειδικών συνθηκών.

Διαθέτουμε άρτια εξοπλισμένα φορτηγά ψυγεία με στόχο τη διανομή νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων στα επιλεγμένα σημεία διάθεσης όπως super markets, καταστήματα λιανικής, χώρους catering κτλ.

Όλα τα οχήματα ψυγειομεταφορών μας διαθέτουν θαλάμους ψύξης και κατάψυξης, καθώς και σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα μηχανήματα που καταγράφουν τη θερμοκρασία των προϊόντων σε όλη την διάρκεια της μεταφοράς μέσω οnline δορυφορικής παρακολούθησης θερμοκρασίας με  GPS. Στα φορτηγά μας παρέχεται σύστημα πρόσδεσης ασφάλισης φορτίου αλλά και ειδική πιστοποίηση καταλληλόλητας οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης, από την Περιφέρεια Αττικής (Γεν. Δ/νση Αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής).