Δεσμευόμαστε για το αποτέλεσμα

Γ.ΚΩΤΑΚΗΣ TRANS Α.Ε

– Ασφαλιστική Κάλυψη Χώρων και Εμπορευμάτων Ρήτρα Α

– Operational Liability

Για τις Υπηρεσίες logistics

– Ποιότητα Υπηρεσιών.

– Δυνατότητα επίτευξης των χρονοδιαγραμμάτων.

– Συνεργασία με το τμήμα logistics & με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα της εταιρίας σας.

– Εύρυθμη λειτουργία των αποθηκευτικών χώρων και εξυπηρέτηση του πελάτη και των τελικών πελατών του.