ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Kotakis Trans

Head office

Παρ. Χατζηανέστη 14,
Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33
Τηλέφωνο: 21 0492 6667
@ info[at]kotakistrans.gr

Kotakis Trans Ρόδος

Logistic Δωδεκάνησα

Ρόδος
Εμ. Τριανταφυλλίδη, Σγουρού 851 00
Τηλέφωνο: 210 492 2149
@ rodos[at]kotakistrans.gr
Κως
4χλμ. Επαρ.Οδ. Κώ-Κέφαλου 853 00
Τηλέφωνο: 22420 49490
@ kos[at]kotakistrans.gr
Θέση Χωραφά
Σχιστό Κερατσίνι 187 02
Τηλέφωνο: 210 425 0528
@ workhouse[at]kotakistrans.gr
Χανιά Κρήτης Πλατεία Γκριζλυ
Αλ. Παπαναστασίου, Σούδα 732 00
Τηλέφωνο: 210 492 2149
@ creta[at]kotakistrans.gr