ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ασφάλεια στο χώρο φορτό-εκφόρτωσης αποτελεί πρωτεύον μέλημα της εταιρίας μας.

Συνεχή εκπαίδευση και διεξαγωγή σεμιναρίων με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων του προσωπικού μας.

Πιστοποίηση ISO 9001 & ISO 14000

Κατά την διάρκεια της φόρτωσης/ εκφόρτωσης τηρούνται όλες οι διαδικασίες ασφαλείας:

• κώνοι
• τάκοι
• κατάλληλη σήμανση
• κράνη
• γάντια

Ιδιόκτητος στόλος νέας τεχνολογίας (Euro 5- Euro 6)

Τα οχήματα είναι εφοδιασμένα με σύστημα τηλεματικής

Πιστοποιημένα με ADR