Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας εκτείνεται σε όλη τη διαδικασία μεταφοράς και αποθήκευσης των προϊόντων τα οποία παραλαμβάνουμε από τα σημεία εκκίνησης έως και τα σημεία παράδοσης.

Η εφοδιαστική μας αλυσίδα ανταποκρίνεται πάντοτε στις απαιτήσεις των πελατών μας. Διαθέτουμε σύστημα μεγάλων περιφερειακών αποθηκών παράλληλα με την ανάπτυξη ενός ευέλικτου δικτύου διανομής.

Οι αρχές που διέπουν την ΚΟΤΑKIS TRANS είναι η ασφάλεια, η αξιοπιστία, η διαθεσιμότητα αλλά και η διατήρηση των προϊόντων που διαχειριζόμαστε.

Yποστηρίζουμε την πλήρη αλυσίδα εφοδιασμού και μεταφορών ακόμη και τον εξοπλισμό για τη διακίνηση των container.

Στόχος μας είναι πάντα η μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη.