Διαχείριση ανακύκλωσης

Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών

Η εταιρεία μας υποστηρίζει το περιβάλλον και έτσι από το 2005 είναι επίσημος συνεργάτης με τους μεγαλύτερους φορείς ανακύκλωσης στην εφοδιαστική αλυσίδα τους.

Επισήμως συνεργάτης του προγράμματος δράση ανακυκλώνω

Μεταφορά μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων υλικών για όλους τους κωδικούς ΕΚΑ με άδεια από το ΥΠΕΚΑ για όλη την Ελληνική επικράτεια.

Δυνατότητα μεταφοράς με οχήματα επικαθήμενα ή συρόμενα.

Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων με ανακυκλώσιμα υλικά.

Κάλυψη υπηρεσίας Β2Β.

Χρήση εξατομικευμένων οχημάτων για κάθε περίπτωση φορτίου.

Ασφαλιστική κάλυψη τρίτων και φορτίου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαχείρισή και μεταφορά αποβλήτων με αδειοδοτημένο εξοπλισμό και προσωπικό για στερεά απόβλητά και ηλεκτρικών συσκευών

Αξιολόγηση και σχεδιασμό μεταφοράς.

Διακίνηση ετησίως 100.000 τόννων ανακυκλώσιμων υλικών, κυρίως Α.Η.Η.Ε.