Διαχείριση & αποθήκευση εμπορευματοκιβωτίων

Οι εγκαταστάσεις μας.

  • 67,000 Αποθήκες SQM μέτρα ιδιόκτητες εγκαταστάσεις για αποθήκευση και διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων Container
  • Διαχείριση όλων των τύπων εμπορευματοκιβωτίων
  • Παροχή φύλαξης και ασφάλειας φορτίου 24 ώρες / 365 ημέρες με κάμερες CCTV και φύλακα
  • Σύστημα στοίβαξης FIFO (first in first out), FILO (First in last out)
  • Ημερήσια καταγραφή διακίνησης
  • Ασφαλιστική κάλυψη
  • 17 ανυψωτικά μηχανήματα δυνατότητας από 2 έως 42 τόνων

Εξειδικευμένα εργαλεία για διαχείριση παντός τύπου φορτίων φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων.